16 października 2017 roku (poniedziałek) w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się premiera spektaklu pod tytułem „Nie daj się wkręcić Babciu”, którego partnerem jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Projekt ten został wyłoniony w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznym zachowaniom „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Po spektaklu, odwołując się do przesłania wypływającego z przedstawienia, pogratulowałem dwóm kasjerkom z białostockich placówek bankowych wzorowej postawy obywatelskiej w obszarze bezpieczeństwa seniorów. Czujność oraz natychmiastowa reakcja kobiet przyczyniły się do udaremnienia prób oszustw oraz wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka, a tym samym uchroniły seniorów przed utratą ich oszczędności. Wręczyłem im podziękowania podkreślając, że ich wzorowa postawa obywatelska stanowi znaczące wsparcie działań Policji w przeciwdziałaniu tego rodzaju przestępstwom.