1 marca 2022 roku (wtorek) odbyły się w Suwałkach uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Niezłomnych Bohaterów zorganizowane przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej przy wsparciu instytucji i podmiotów wspierających to przedsięwzięcie. Miałem zaszczyt sprawować nad nimi patronat honorowy oraz uczestniczyć w tym akcie oddania hołdu żołnierzom niepodległościowego podziemia, którzy po II wojnie światowej podjęli walkę o prawdziwą niepodległość Polski, nie godząc się z nową sowiecką okupacją.

Inicjatorem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” był ś.p. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Ustawa została uchwalona przez Sejm już po Katastrofie Smoleńskiej w dniu 3 lutego 2011 roku. W jej preambule znalazły się słowa:

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje:”.

Po treści tej preambuły w art. 1 Sejm ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, przesądzając w artykule 2, że Dzień ten jest świętem państwowym.

Tegoroczne obchody zostały zorganizowane po raz dwunasty w warunkach obowiązywania powyższej ustawy. Uroczystości w Suwałkach rozpoczęły się Nabożeństwem Słowa Bożego w Konkatedrze pw. św. Aleksandra i słowem historycznym Bogusława Szczepana Łabędzkiego z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w kolumnie marszowej pod pomnik 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej przy ul. Sejneńskiej, gdzie miało miejsce wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt, odśpiewanie Hymnu Narodowego, a następnie – po krótkiej modlitwie Księdza Prałata Stanisława Wysockiego Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i moim wystąpieniu – uczestniczyliśmy w apelu pamięci i salwie honorowej w wykonaniu żołnierzy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Armii Krajowej.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.

„Niezłomni bohaterowie antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy w imię hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie poddali się sowieckiej okupacji, mordowani, zabijani i wyklęci przez komunistyczne władze PRL stanowią dla nas wzór poświęcenia i patriotycznej postawy. Mimo wkładu Polski w pokonanie Niemieckiej III Rzeszy i walk polskich żołnierzy na wszystkich frontach, zakończenie II wojny światowej miało dla naszej Ojczyzny gorzki smak. Nie mogliśmy w pełni świętować zwycięstwa, bo Polska – zdradzona przez mocarstwa zachodnie w Jałcie – znalazła się w sowieckiej strefie wpływów.

Historia dopisała ciąg dalszy walce Żołnierzy Niezłomnych. Gdyby nie ich bohaterstwo, prawdopodobnie nie byłoby kolejnych zrywów wolnościowych w okresie PRL, nie byłoby „Solidarności” i nie upadłby mur berliński, a Polska i narody Europy Środkowo – Wschodniej nie odzyskałyby pewnie jeszcze długo niepodległości. Mało tego, można dzisiaj nawet powiedzieć, że i naród ukraiński czerpie również w bohaterskiej obronie niepodległości swojej Ojczyzny z tego, co zapoczątkowali swoją walką z sowieckim imperium „Żołnierze Wyklęci””.

W godzinach popołudniowych miał miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku, gdy obowiązywały większe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, przejazd kolumny samochodów ulicami Suwałk do miejsc pamięci  związanych z tradycją Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych, w szczególności do Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej na rondzie przy zbiegu ulic M. Reja i Armii Krajowej oraz Pomnika 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej przy ul. Sejneńskiej.

galeria zdjęć: