13 lutego 2017 roku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w minionym roku. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt omówił zadania zrealizowane przez jednostki PSP w 2016 roku,a także przedstawił najważniejsze plany na 2017 rok.

Podczas swojego wystąpienia zaznaczyłem,że strażacy cieszą się bardzo wysokim zaufaniem społecznym,co potwierdza wskaźnik przekraczający 90%. Funkcjonariusze zapracowali na to swoją profesjonalną,rzetelną i ofiarną służbą. System ratowniczo-gaśniczy w Polsce jest powodem do naszej dumy. Zarówno strażacy zawodowi,jak i ochotnicy bardzo szybko reagują i docierają na miejsca zdarzeń,aby udzielić pomocy poszkodowanym. Funkcjonariusze zasługują na podwyżki,które gwarantuje im „ustawa modernizacyjna”. Rządowy program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 przewiduje także inwestycje budowlane w Państwowej Straży Pożarnej,zakup sprzętu transportowego czy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. 

W ubiegłym roku dokonaliśmy również zmian w sposobie przekazywania dotacji z budżetu państwa jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Koordynacja rządowego wsparcia w zaspokajaniu potrzeb OSP została powierzona Komendantowi Głównemu PSP. Dzięki temu rozwiązaniu na terenie całego kraju zapewniony zostanie równomierny rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego oraz spójność ze środkami pochodzącymi z innych źródeł budżetowych. Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały w 2016 roku dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 73 mln zł. W połączeniu z innymi źródłami – wkładem finansowym samorządów,ustawowymi odpisami od środków ubezpieczeniowych,środkami z Funduszu Ochrony Środowiska,Lasów Państwowych oraz sponsorów indywidualnych pozwoliło to w 2016 roku na zakup 171 samochodów pożarniczych. Ponadto 253 używane,ale sprawne samochody strażackie wycofywane z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP zasiliły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W odprawie wzięli udział m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski,komendanci powiatowi i miejscy oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z terenu województwa podlaskiego oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto