28 maja 2015 roku na zaproszenie Wójta Gminy Wiżajny (powiat suwalski) Pana Jacka Pietrukiewicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Walentego Wałejko uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Gminy Wiżajny,podczas której – po wyczerpaniu obowiązującej procedury prawnej i uzyskaniu odpowiednich opinii ministra właściwego ds. administracji oraz działającej przy tym organie Komisji Heraldycznej – Rada Gminy Wiżajny podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu i flagi Gminy oraz nadaniu prawa do używania specjalnych pieczęci. W swoim wystąpieniu pogratulowałem Panu Wójtowi,radnym Rady Gminy oraz jej mieszkańcom uzyskanego przez Gminę prawa do używania herbu,flagi i pieczęci,które powinny stanowić symbole wzmacniające lokalną wspólnotę samorządową i przyczyniać się do większej identyfikacji mieszkańców Gminy z miejscem swojego urodzenia i zamieszkania. Życzyłem,aby budując tożsamość Gminy i rozwijając patriotyzm lokalny oraz przywiązanie do swojej małej ojczyzny nie zapominać,że wszyscy jesteśmy obywatelami jednej wspólnej Ojczyzny – Polski i to jej mamy służyć. W związku z 25-leciem działalności polskiego odrodzonego po okresie komunizmu samorządu terytorialnego przekazałem wójtom i wszystkim radnym kolejnych kadencji gratulacje i podziękowania za wkład w rozwój samorządności lokalnej i działania na rzecz poprawy życia mieszkańców.

Po zakończeniu sesji Rady Gminy w Kościele pw. św. Teresy w Wiżajnach odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji samorządowców.

foto

foto

foto

foto