18 maja 2011 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z Małżonką uczestniczył w uroczystości nadania imienia Marii Konopnickiej Gimnazjum oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w gminie Suwałki. Szkolną część uroczystości poprzedziła Msza św. w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wigrach,której przewodniczył Ksiądz Biskup Romuald Kamiński.

Poseł Jarosław Zieliński pogratulował społeczności szkolnej decyzji o wyborze patronki Szkoły. Uznał wybór ten za wręcz oczywisty i naturalny z kilku powodów: imię Marii Konopnickiej od kilkudziesięciu lat nosi Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku,Patronka jest wybitną poetką i pisarką oraz urodziła się w Suwałkach. „Trzeba doceniać ludzi wybitnych,którzy mają związek z regionem – powiedział Poseł – a wiadomo,jak trudno jest być prorokiem miedzy swymi”. Jarosław Zieliński wskazał na niektóre wartości wpisane w twórczość Marii Konopnickiej, wymieniając wśród nich: rozwijanie dziecięcej wyobraźni
(O krasnoludkach i o sierotce Marysi),wrażliwość na biedę,krzywdę ludzką i trudny los ubogich dzieci (Jaś nie doczekał,W piwnicznej izbie,Nasza szkapa),czy patriotyzm i miłość do ziemi rodzinnej (Rota). Główną część swojego wystąpienia Poseł oparł na refleksji związanej z symboliką złotego rogu („Pójdziem,gdy zagrzmi złoty róg”).

„Trzeba i dzisiaj tak, jak w przeszłości,trzeba zawsze i w każdym pokoleniu dobrze odczytywać głos złotego rogu – mówił Jarosław Zieliński . Na szczęście nie zawsze jest to głos wzywający do walki,choć i na to powinniśmy być przygotowani. Zawsze jednak głos ten wzywa do miłości ojczyzny,troski o nią,poszanowania tradycji i dorobku pokoleń (Nie rzucim ziemi,skąd nasz ród,nie damy pogrześć mowy). A jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości,trzeba zawsze odwołać się do historii i doświadczeń naszych ojców,aby się nie sprzeniewierzyć temu,co polskie,co święte i dobre,aby nigdy nikt nie mógł do nas odnieść słów Stanisława Wyspiańskiego: Miałeś,chamie,złoty róg,miałeś,chamie,czapkę z piór”.

Poseł wyraził radość,że mógł wraz z żoną wnieść swoją cegiełkę do ufundowania sztandaru Szkoły.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto