1 kwietnia 2014 roku uczestniczyłem w projekcji filmu „Cristiada” i spotkaniu dyskusyjnym w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Inicjatywa wyszła od grupy DKF „W dobrym TONie” z Białegostoku pod przewodnictwem Łukasza Kierzkowskiego,która zajmuje się m.in. organizacją seansów filmowych o tematyce historycznej i patriotycznej. Spotkanie odbyło się pod patronatem moim oraz Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosława Siekierko. W seansie filmowym i dyskusji licznie uczestniczyli uczniowie wysokomazowieckich szkół ,Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko,Starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński,radni miasta i powiatu,dyrektorzy szkół i placówek kultury oraz inne osoby zainteresowane. Zwracając się do zgromadzonych i dziękując wszystkim za udział w seansie filmowym i spotkaniu powiedziałem,że w sytuacji gdy telewizja publiczna i sprywatyzowane kina nie spełniają swojej roli,taka inicjatywa jest bardzo cenna i powinna znaleźć swoją kontynuację w kolejnych edycjach w Wysokiem Mazowieckiem i innych miastach.

foto

foto

foto