21 października 2021 roku (czwartek) uczestniczyłem w uroczystych obchodach stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach w państwowej sieci archiwalnej połączonych z otwarciem siedziby Archiwum po modernizacji i przebudowie.

„Po odzyskaniu niepodległości po 123 latach rozbiorów – powiedziałem w swoim przemówieniu – państwo polskie w krótkim czasie stworzyło wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania instytucje. Wśród nich były archiwa państwowe. Spełniają one ważną rolę w poznawaniu historii, są miejscem, gdzie można na podstawie materiałów źródłowych zweryfikować prawdę o wydarzeniach z naszych dziejów. Dobrze się stało i z tego wszyscy się cieszymy, że na stulecie działalności Archiwum Państwowego w Suwałkach otrzymało ono zmodernizowany kompleks obiektów ze znacznie lepszymi niż przedtem warunkami do prowadzenia działalności, na które długo ta instytucja czekała, a które będą jej służyły przez następnych 100 lat i dłużej. Pozwoliły na to środki finansowe wyasygnowane z budżetu państwa w ramach tego, czym dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelne Archiwum Państwowe”.

Galeria:

Relacje medialne:

https://radio5.com.pl/2021/10/wielkie-swieto-archiwum-panstwowego/

https://bialystok.tvp.pl/56502335/dwa-razy-wiecej-miejsca-na-historie-suwalk-archiwum-po-generalnym-remoncie