15 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystej Mszy św. w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach z udziałem oficerów i żołnierzy 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która stanowiła ważną część obchodów Święta Wojska Polskiego.

Po zakończeniu Mszy św. wraz z delegacją Dowództwa Garnizonu Suwałki oraz przedstawicielami służb i instytucji państwowych złożyliśmy wiązanki kwiatów w miejscach pamięci związanych z wydarzeniami sprzed 100 lat – pod Pomnikiem Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach, przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok suwalskiej Konkatedry oraz pod tablicą pamiątkową Armii Ochotniczej w hołdzie ochotnikom z Suwalszczyzny, którzy w chwili śmiertelnego zagrożenia Ojczyzny stanęli do walki z bolszewickim najazdem usytuowaną na terenie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek przy ulicy Sejneńskiej.

galeria zdjęć: