W związku z obchodzonym świętem Policji i moim udziałem w niektórych uroczystościach z nim związanych z satysfakcją chcę poinformować,że podczas gali 25-lecia Policji,która odbyła się 25 czerwca 2015 roku w Rajgrodzie (powiat grajewski) zostałem wyróżniony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów medalem 25-lecia NSZZ Policjantów. Bardzo cenię to wyróżnienie i jestem wdzięczny Prezydium Związku za ten zaszczyt. Żałuję,że w związku z trwającym w tym czasie 95. posiedzeniem Sejmu nie mogłem osobiście odebrać medalu,uczynił to w moim imieniu dyrektor mojego biura poselskiego w Białymstoku Pan Jędrzej Ignacy Łucyk.

foto

foto