Szanowni Komendanci,

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,

Pracownicy Cywilni Policji

 

        Z okazji Święta Policji chcę podziękować wszystkim polskim policjantom za ofiarną, odpowiedzialną, trudną, a czasem również niebezpieczną służbę na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

        Służba w Policji zobowiązuje. Decydując się na wstąpienie w jej szeregi przysięgaliście wiernie służyć narodowi i strzec bezpieczeństwa, nawet z narażeniem własnego życia. Zakładając mundur otrzymaliście szereg uprawnień, a jednocześnie przyjęliście na siebie wielką odpowiedzialność wobec państwa i społeczeństwa. We wszystkich podejmowanych działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagamy od Was profesjonalizmu i sumiennego przestrzegania prawa. Musicie także pamiętać, że funkcjonariusz jest zawsze na służbie, nawet poza jej godzinami. Na służbie,
a nawet w swoim czasie prywatnym niesiecie pomoc ludziom, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie i podejmujecie interwencje wobec tych, którzy łamią prawo. Taka postawa stanowi wzór do naśladowania, umacnia pozytywny wizerunek Policji, zwiększa zaufanie Polaków do całej formacji i polskiego państwa. Przede wszystkim przyczynia się jednak do wzrostu poziomu bezpieczeństwa obywateli i wszystkich przebywających na terenie naszego kraju.

        Niestety zdarzają się też przypadki zachowań niezgodnych z rotą ślubowania i etosem służby. Takie, nawet jednostkowe, zdarzenia kładą się cieniem na całej formacji. Nie ma i nie może być na to przyzwolenia. Apeluję do wszystkich funkcjonariuszy o przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej. Dbajcie o honor, godność i dobre imię policyjnej służby. W sposób szczególny wzywam do tego kadrę dowódczą i oficerów. Kto, jeśli nie Wy, ma być wzorem dla całej stutysięcznej formacji?

        W ostatnim czasie dzięki wspólnym wysiłkom oraz polityce rządu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa, którego miarą są nie tylko policyjne statystyki, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa obywateli. Sprzyja temu m. in. program modernizacji służb mundurowych, odtwarzanie posterunków Policji, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Czynimy wszystko, aby Policja była bliżej ludzi i dla ludzi.  Przynosi to dobre efekty, ale wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia.

        Mając przekonanie, że na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać stwarzamy coraz lepsze warunki służby w Policji. Podwyższamy uposażenie policjantów i pracowników cywilnych, w tym tych o najniższych zarobkach, budujemy nowe komendy, komisariaty i posterunki, kupujemy nowoczesny sprzęt. Polska Policja staje się dzięki temu nowocześniejsza i bardziej skuteczna.

        Dziękuję wszystkim polskim policjantkom i policjantom za codzienne rzetelne wypełnianie obowiązków w służbie naszej Ojczyźnie i bezpieczeństwu jej obywateli. Gratuluję otrzymanych awansów służbowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień. Wyrażam wdzięczność pracownikom cywilnym Policji za Wasz wkład pracy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa.

        Szanowni Funkcjonariusze, proszę, abyście w dalszej służbie i poza nią umacniali etos polskiego policjanta i zachęcali do tego Waszych kolegów.

        W jubileuszowym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcam wszystkich do jeszcze większego poświęcenia swoich serc i sił oraz czynów dla niepodległej, suwerennej i demokratycznej Polski.

 

List – Święto Policji 2018