Czas wakacji dobiegł końca. Rozpoczyna się nowy, a dla najmłodszych pierwszy rok szkolny. Przed Wami, Drodzy Uczniowie, otwiera się ważny etap Waszego rozwoju, zdobywania i poszerzania wiedzy, kształtowania postaw i poglądów.

Szczególnie gorąco pozdrawiam uczniów, którzy wkraczają na nowe etapy ścieżki edukacyjnej. Wierzę, że przez trud i wysiłek, które są czymś normalnym w ludzkim życiu, doprowadzi ona Was na szczyty, aż do gwiazd – per aspera ad astra.

Składam wyrazy uznania dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych za Państwa trudną i odpowiedzialną pracę. Dziękuję serdecznie również wszystkim osobom związanym z oświatą i zapewniającym warunki do jej funkcjonowania i rozwoju.

Z serca życzę, by rok szkolny 2023/2024 przyniósł wszystkim liczne i dobre owoce na niwie edukacyjnej, społecznej i osobistej.

 

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego