Od dłuższego czasu totalna opozycja upowszechnia nieprawdziwe informacje jakoby w Polsce wzrastała liczba przestępstw popełnianych z nienawiści motywowanej względami ksenofobicznymi, rasowymi, wyznaniowymi czy politycznymi.

10 stycznia 2018 roku po raz kolejny wyjaśniałem tę sprawę w Sejmie odpowiadając na pytania posłów z klubu Nowoczesna (wcześniej ustosunkowywałem się do podawanych przez opozycję nieprawdziwych informacji w odpowiedziach na interpelacje poselskie).

Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie potępia zachowania polegające na dyskryminacji ludzi ze względu na wyznanie, pochodzenie, język, kolor skóry czy poglądy polityczne. Każdy ujawniony taki przypadek jest i będzie z pełną determinacją wyjaśniany i ścigany przez powołane do tego organy państwa, a przestępstwa popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych nie tylko znajdują się w stałym zainteresowaniu Policji, ale zawsze spotykają się i będą się spotykać z jej zdecydowanym działaniem w celu wykrycia, ujęcia i ukarania sprawców.

Dodałem, że walka z przestępstwami z nienawiści została wpisana po raz pierwszy do priorytetów Policji na lata 2016-2018. Zarówno w Komendzie Głównej Policji, jak i komendach wojewódzkich zostali powołani koordynatorzy ds. walki z przestępstwami z nienawiści.

(…) przestępczość w Polsce spada w ostatnich latach. Je­żeli chodzi o przestępstwa ogółem, to w 2017 roku mie­liśmy ich ok. 782 tys., natomiast jeśli chodzi o prze­stępstwa z nienawiści, to odnotowano ich 726. To jest spadek w stosunku do roku 2016, kiedy było ich 765, i w stosunku do roku 2015, kiedy zanotowano ich 791.

Ich wyraźny wzrost zanotowano natomiast w czasie rządów koalicji PO-PSL: w 2013 roku było ich 474, zaś w kolejnym 2014 roku – aż 727.

W ostatnich latach Policja odnotowuje również wzrost wykrywalności przestępstw, w tym przestępstw z nienawiści. W 2015 roku wykrywalność przestępstw z nienawiści wynosiła 39,87%, w 2016 – 45,04%, a w 2017 – 50,28%.

Podałem również przykłady sprawnych działań Policji w reakcji na przestępstwa z nienawiści.

W dniu 19 lutego 2017 r. grupa kibiców klubu sportowego WRKS Olimpia Warszawa – ok. 10 osób – określająca się mianem „Olimpijczycy”, poruszając się autobusem miejskim, dokonała pobicia obywatela Mali. To przypadek znany z mediów. Powodem napa­ści był fakt, że ciemnoskóry mężczyzna nie chciał opuścić autobusu, którym jechali kibice. Po tym jak pokrzywdzony wszedł do środka pojazdu, jeden z ki­biców próbował wypchnąć go z pojazdu. Gdy ten za­czął stawiać opór i bronić się, reszta mężczyzn zaata­kowała go, zadając ciosy rękami i nogami. W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego prze­prowadzono szereg czynności operacyjnych i proce­sowych, bardzo szybko, zdecydowanie. Wytypowano i zatrzymano siedmiu sprawców tego przestępstwa, którym postawiono zarzuty z art. 119, z art. 158 i art. 57 Kodeksu karnego (stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości ofiary).

Komenda Miejska Policji w Łodzi prowadziła postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w sprawie znieważenia w dniu 14 kwietnia 2017 roku w Łodzi z powodu przynależności rasowej obywatela Bangladeszu niecenzuralnymi słowami oraz dokonania uszkodzenia opiekaczy do kebabu w barze Zahir Kebab itd., tj. jest o czyn z art. 288 § 1 Kodeksu karnego (niszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy) w zbiegu z art. 257 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości) w związku z art. 11 § 2 Kodeksu karnego. W wyniku podjętych czynności służbowych zatrzymano dwóch sprawców i przedstawiono im zarzuty z art. 288, art. 257 i art. 11 Kodeksu karnego. Wobec podejrzanych – na wniosek Policji i prokuratury – sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Postępowanie to zakończono 24 września 2017 roku i przekazano do prokuratury z wnioskiem o objęcie aktem oskarżenia.

Przykładów skutecznych i zdecydowanych działań Policji jest znacznie więcej.