14 kwietnia 2015 roku na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie (powiat moniecki) Pani Aliny Radziwonowskiej spotkałem się z uczniami i nauczycielami Gimnazjum wchodzącego w skład tego Zespołu. Tematem tego spotkania stanowiącego rodzaj lekcji wychowania obywatelskiego i patriotycznego było przedstawienie podstawowych informacji o funkcjonowaniu polskiego systemu parlamentarnego,pracy Sejmu i Senatu oraz o przebiegu procesu legislacyjnego. Odpowiadałem również na pytania uczniów dotyczących szczegółów dotyczących wykonywania mandatu posła. Na ręce Pani Dyrektor przekazałem materiały edukacyjne i gadżety przygotowane przez Wszechnicę Sejmową Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Krypno Marek Stankiewicz. Na zakończenie rozmowy spotkał mnie sympatyczny gest wręczenia podziękowania za lekcję wychowania patriotycznego i obywatelskiego w imieniu dyrekcji,nauczycieli i uczniów (zob. tekst podziękowania).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto