12 lutego 2013 roku uczestniczyłem w uroczystości nadania Szkole Podstawowej Nr 4 w Suwałkach imienia i sztandaru. Szkoła za swego patrona przyjęła zmarłego w 1996 roku Księdza Prałata Kazimierza Hamerszmita. Po Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła koncelebrowanej przez Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego uczniowie,nauczyciele,rodzice i goście przeszli w sposób zorganizowany ulicą Wojska Polskiego do hali Ośrodka Sportu i Rekreacji,gdzie odbyło się przekazanie Sztandaru Szkole.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4 przyjmując za patrona Księdza Prałata Kazimierza Hamerszmita dokonała mądrego,odpowiedzialnego i odważnego wyboru. Wybór ten zobowiązuje jednak do konsekwentnego wysiłku wychowawczego,by podążać drogą wartości,którym służył Ksiądz Kazimierz Hamerszmit. Przywołując cechy,jakimi charakteryzował się patron Szkoły – skromność,pokora,służba ludziom,pomoc ubogim i pokrzywdzonym,dobroć,patriotyzm – zaakcentowałem postawę Księdza w okresie stanu wojennego i Jego wsparcie dla ruchu i działaczy „Solidarności”. Był On kapelanem internowanych,odwiedzał ich w więzieniu,przenosił informacje między nimi a rodzinami i działaczami pozostającymi na wolności,wspierał materialnie represjonowanych przez PRL-owskie władze i ich rodziny,wskazywał drogę działaczom demokratycznej opozycji w walce z komunistycznym reżimem polegającą na mądrym zaangażowaniu i oporze bez niepotrzebnego narażania się na szykany.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto