26 października 2014 roku uczestniczyłem w konwencji samorządowej Prawa i Sprawiedliwości w Sokółce,podczas której zostali zaprezentowani kandydaci PiS do Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego z okręgu nr 2 obejmującego miasto Suwałki oraz powiaty: augustowski,suwalski,sejneński,sokólski i moniecki (obecni byli: Leszek Dec – lider listy oraz Halina Trawińska zajmująca na liście PiS ostatnie miejsce),kandydaci PiS do Rady Miejskiej w Sokółce,Rady Powiatu Sokólskiego oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na Burmistrza Sokółki Pan Piotr Bujwicki. Przedstawiony został również program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla powiatu sokólskiego. W swoim wystąpieniu podkreśliłem dramatyczną potrzebę zmiany władzy w Polsce,która może i powinna zacząć się od samorządów. Zwróciłem uwagę na niezwykle ważną rolę samorządu województwa podlaskiego,który będzie dysponował w najbliższej kadencji znaczną,choć za małą w stosunku do potrzeb,kwotą funduszy europejskich na rozwój miast,gmin i całego regionu. Dlatego tak ważne jest,aby Prawo i Sprawiedliwość mogło uzyskać w wyniku zbliżających się wyborów taką przewagę nad innymi ugrupowaniami,aby móc stworzyć Zarząd Województwa dbający o realizację zasady zrównoważonego rozwoju,a nie – jak dotychczas w przypadku koalicji PO-PSL – dzielić środki finansowe według sympatii politycznych. Wyraziłem przekonanie,że patriotyczna Ziemia Sokólska udzieli mocnego poparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości na wszystkich szczeblach samorządowych – województwa,powiatu,miast i gmin.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto