10 marca 2011 roku Poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną uczestniczył w podsumowaniu konkursu plastycznego "Zareklamuj bezpieczny internet",które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie "Zamiast". W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu suwalskiego. Poseł pogratulował organizatorom – Małgorzacie Koncewicz (Prezes Stowarzyszenia),Natalii Górskiej (Wiceprezes) i całemu Zarządow – cennego pomysłu,złożył gratulacje laureatom oraz podkreślił,że internet daje ogromne możliwości,ale stanowi też dla młodych osób duże zagrożenie i dlatego tak bardzo wartościowe są wszelkie inicjatywy edukacyjne,które uczą z tego źródła informacji mądrze i odpowiedzialnie korzystać.

foto

foto

foto

foto

foto