14 marca 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na temat nowych rozwiązań prawnych w zakresie wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców. Uczestniczyli w niej również zainteresowani samorządowcy.

W swoim wystąpieniu mówiłem o wpływie aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej na rozwój i problemy polskiej przedsiębiorczości oraz o poprawie warunków otoczenia gospodarczego dzięki programom i funduszom rządowym. Zwróciłem uwagę na to, że ostatnie trudne doświadczenia Polski i Europy stwarzają niespotykane dotąd bariery, które przynajmniej dotychczas są w miarę skutecznie pokonywane dzięki energii i wysiłkom przedsiębiorców, zaangażowaniu pracowników i pomocy ze strony rządu w formie kolejnych tarcz antykowidowych i  tarczy antyinflacyjnej.

„Epidemia koronawirusa, wojna hybrydowa prowadzona z Polską i Unią Europejską przez reżim Aleksandra Łukaszenki na granicy polsko – białoruskiej, inflacja i wzrost cen, agresja Rosji na Ukrainę to, można tak to porównać, cztery spośród siedmiu czy dziesięciu biblijnych plag egipskich – powiedziałem m.in. Wszyscy mamy nadzieję, że na tym koniec, że nie będzie kolejnych nieszczęść i problemów. Są to wielkie zagrożenia i musimy mieć świadomość, że wszyscy ponosimy z tych powodów jakieś straty. Chodzi o to, aby były one jak najmniejsze. Na szczęście przez okresy lockdownu spowodowane epidemią koronawirusa znaczna część polskich firm przeszła bez większych strat, szczególnie dotyczy to branży budowlanej. Niektóre sektory gospodarki miały szczególnie trudne chwile, np. turystyka czy gastronomia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodził przedsiębiorcom z pomocą przekazując środki finansowe, zwłaszcza na utrzymanie miejsc pracy, w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo Polski i Polaków i dzisiaj nasza troska odnosi się przede wszystkim do rozwoju wydarzeń na Ukrainie. Wszyscy mamy nadzieję, że bohatersko broniący swojej niepodległości Ukraińcy powstrzymają ekspansję rosyjskiego imperializmu, obronią przy wsparciu świata zachodniego swoje państwo, a Polska będzie mogła nadal bezpiecznie się rozwijać.

Duże znaczenia dla tworzenia przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw ma modernizacja infrastruktury – budowa dróg, mostów, placówek kultury, przedszkoli, żłobków, obiektów sportowych, dzięki czemu, mamy taką nadzieję, więcej młodych ludzi będzie pozostawało w naszym mieście i naszym regionie. Warto przypomnieć, że tylko w pierwszej edycji programu #PolskiŁad miasto Suwałki i powiat suwalski otrzymały łącznie rządową dotację na inwestycje komunalne w wysokości prawie 100 mln zł, a samo miasto Suwałki tylko od 2019 roku z programów rządowych (Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Inwestycji Lokalnych, #PolskiŁad) zostało wsparte na inwestycje kwotą sięgającą 75 mln zł”.

Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

– Polska Strefa Inwestycji – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A. Jan Stanisław Kap

– Rozwój sieci dystrybucyjnej gazu Polskiej Spółki Gazownictwa w północnej części województwa podlaskiego – Dyrektor białostockiego oddziału PSG Sp. z o.o. Grzegorz Mackiewicz

– Wsparcie finansowe ARP – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Białymstoku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Beata Olszewska

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.ssse.com.pl/aktualnosci-pl/1498-relacja-z-konferencji-w-suwalkach-wsparcie-inwestycyjne-dla-przedsiebiorcow-nowe-rozwiazania.html

https://bialystok.tvp.pl/59036671/wsparcie-przedsiebiorcow

https://suwalki.naszemiasto.pl/suwalki-ulgi-dla-przedsiebiorcow-z-suwalskiej-specjalnej/ar/c3-8722279

O ulgach dla przedsiębiorców z SSSE

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSuwalskaStrefaEkonomiczna%2Fposts%2F4750779035050644%3F__cft__%255B0%255D%3DAZVC_NQ38uMuYKHEs4BN63EnwuNU-K5yYXaIHwXOKZfPKqOWZVxFJHD_MI3-OLc8D9Pd8ds4HjhAfvHGR5iMdTlhP1zgvgt9aMMnQ1P499e0yDn0JtBRqNooKzVb89PWrX270LcgT7RYLoi3oQVdZ2LlJotIxPoA_vRe2lGX10Yx5dsm6KFJ1dzCertr2V7YsfE%26__tn__%3D%252CO%252CP-R