13 lutego 2017 roku wziąłem udział w konferencji pt. „Zadania i programy realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku”,która odbyła się w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Zaprezentowano m. in. nową formułę funkcjonowania Podlaskiego Oddziału PFRON jako miejsca regionalnego centrum wsparcia i udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Podczas konferencji,w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy,wręczyłem Panu Adamowi Wińskiemu – Dyrektorowi Oddziału Podlaskiego PFRON Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenie to zostało przyznane za osiągnięcia Pana Dyrektora w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących wsparcia,zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W konferencji uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami,przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych,organizacji pozarządowych,powiatowych centrów pomocy rodzinie,domów pomocy społecznej,warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy.

foto

foto

foto

foto