W ciągu roku funkcjonowania KMZB (5.10.2016 – 5.10.2017) zarejestrowano ponad pół miliona zgłoszeń, a funkcjonariusze potwierdzili ponad 42 % z nich. Z Mapy skorzystało już niemal milion osób, a liczba odsłon przekroczyła 3 mln.

Podkreśliłem, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cały czas się rozwija. W połowie wakacji wprowadzona została m. in. możliwość dodania do zgłaszanego zagrożenia zdjęcia, filmu czy krótkiego opisu tekstowego.
Jest to bardzo ważne narzędzie w budowaniu relacji pomiędzy Policją a obywatelami, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa obywateli. Przyczyniła się do tego zarówno Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i odtwarzanie posterunków Policji. Zwróciłem się do policjantów z zaleceniami, aby nie zaprzestawali popularyzacji KMZB, nie lekceważyli żadnego zgłoszenia, a informacje płynące z Mapy wykorzystywali do skuteczniejszych działań prewencyjnych. W procedurze udoskonalania Mapy Policja powinna być cały czas otwarta na oczekiwania obywateli, a więc jej użytkowników.

W konferencji wziął udział m. in. Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Tomasz Zdzikot, nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, a także funkcjonariusze, którzy na co dzień dbają o to, aby Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działała sprawnie i bez błędów. Komendanci wojewódzcy, którzy od 1 lipca 2016 roku realizowali w swoich garnizonach pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski oraz Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki – zgodnie podkreślili, że dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można znacznie lepiej dyslokować siły, lepiej zadaniować policjantów, także dzielnicowych oraz skuteczniej współpracować z innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów ważnych dla obywateli.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna dla każdego na stronie internetowej www.policja.pl.