22 czerwca 2015 roku wspólnie z przewodniczącym PiS w Zambrowie,Wicestarostą Zambrowskim Panem Stanisławem Rykaczewskim oraz Senatorem RP Bohdanem Józefem Paszkowskim zorganizowaliśmy konferencję pt. „Profesor Lech Kaczyński-Prezydent,Mąż Stanu,Przyjaciel Zambrowa”. Patronat nad konferencją sprawował ks. bp Tadeusz Bronakowski. Przed konferencją delegacje samorządowców i przedstawicieli innych środowisk złożyły kwiaty przy tablicy pamięci poświęconej śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej zlokalizowanej w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. Kwiaty złożyłem we wspólnej delegacji z Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim,posłem Jackiem Sasinem,senatorem Bohdanem Józefem Paszkowskim i Wicestarostą Stanisławem Rykaczewskim. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Zambrowa,wśród których znaleźli się samorządowcy (m.in. Wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk,Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak,Wicestarosta Siemiatycki Marek Bobel,Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos,Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek i Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Komorowski) wysłuchali wystąpień prelegentów:

  1. Mojej wypowiedzi,którą zatytułowałem „Polityczna droga Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w służbie Polsce”.
  2. Stanisława Rykaczewskiego – Wicestarosty Zambrowskiego,Przewodniczącego PiS w Zambrowie – pt. „ Prezydent Lech Kaczyński – Przyjaciel Zambrowa”.
  3. Jacka Sasina – Posła Rzeczypospolitej Polskiej,b. Ministra w Kancelarii Prezydenta – pt. „ Polska suwerenna w polityce Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.
  4. Sławomira Kmiecika – autora książek „Przemysł pogardy” oraz „Lech Kaczyński – bitwa o pamięć” – pt. „ Pamięć Polaków o Prezydencie Lechu Kaczyńskim silniejsza niż polityczny przemysł pogardy”.
  5. Bohdana Józefa Paszkowskiego – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – pt. „ Profesor Lech Kaczyński – obrońca godności pracowniczej ”.

Wystąpienia te poprzedzone zostały słowem ks. bp Tadeusza Bronakowskiego. Na moje ręce do organizatorów i uczestników konferencji list okolicznościowy skierowali Prezes PiS Pan Doktor Jarosław Kaczyński oraz Prezydent-Elekt Rzeczypospolitej Polskiej Pan Doktor Andrzej Duda (zob. treść listów Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy),których treść odczytałem zgromadzonym uczestnikom konferencji. W swoim wystąpieniu sformułowałem i starałem się uzasadnić tezę,że żeby dobrze zrozumieć polską historię ostatnich kilkudziesięciu lat,trzeba dobrze poznać biografię,działalność i myśl polityczną Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,który poświęcił swoje życie w walce o naprawdę niepodległą,sprawiedliwą i silną Polskę za co zapłacił najwyższą cenę – cenę życia. Postawa i działalność Prezydenta Lecha Kaczyńskiego to Herbertowska trudna droga „pod prąd do źródeł „ ,na której był zwalczany najpierw przez totalitarny system komunistyczny PRL-u,a później,już w suwerennej Polsce, przez siły postkomunistyczne,a także przez część solidarnościowych elit i mainstreamowe środki przekazu. Uruchomiono przeciwko Niemu zmasowany i zorganizowany system dyskredytowania Go w oczach opinii publicznej i ataków nazywanych dzisiaj przemysłem pogardy. W historii ćwierćwiecza Polski Niepodległej,kiedy machina ta okazywała się skuteczna,Prezydent Lech Kaczyński był blokowany w podejmowanych przez niego działaniach i funkcjach (jako kandydat na Przewodniczącego „Solidarności” w 1991 roku,jako Minister Stanu ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy,kandydat Porozumienia Centrum na Prezydenta RP w 1995 roku,jako Minister Sprawiedliwości w rządzie AWS Premiera Jerzego Buzka),kiedy zaś prawda o Jego postawie,celach i programie dla Polski przebijała się do opinii publicznej,zyskiwał powszechne poparcie i zaufanie społeczne (wybór na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w 2002 roku,wybór na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto