25 maja 2013 roku zorganizowałem w Białymstoku konferencję programową poświęconą jednemu z najważniejszych problemów,bez zaradzenia któremu Polska jako naród i państwo nie ma przyszłości. Temat konferencji brzmiał: „Rodzina się liczy”. Polityka rodzinna warunkiem przyszłości narodu oraz rozwoju społecznego i gospodarczego państwa. Referaty na temat problematyki dotyczącej polityki prorodzinnej wygłosili: Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku (Dziecko jako dar i zadanie), prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz (Rodzina a gospodarka),Poseł na Sejm RP Elżbieta Rafalska (Propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości wspierające rodzinę), prof. dr hab. Jerzy Halicki – Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku
(Rola dziadków w rodzinie),prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Suwerenność demograficzna jako podstawowy element polityki prorodzinnej państwa),Barbara Wierzbicka – wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rekomendacje wynikające ze studiów nad rodziną dla polityki prorodzinnej w Polsce),Wiceprezes Stowarzyszenia Dużych Rodzin Trzy Plus Teresa Kapela ( Polityka rodzinna w Europie),Wiceprezydent Miasta Ostrołęka Grzegorz Płocha ( Dobre praktyki w działaniach samorządu na rzecz rodziny). Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego. Współorganizatorzy konferencji to: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku,Uniwersytet w Białymstoku,Zespół Szkół Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament oraz Region Podlaski NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Białegostoku i powiatu białostockiego – samorządowcy ,nauczyciele i nauczyciele akademiccy,księża,siostry zakonne,przedstawiciele służby zdrowia i organizacji pozarządowych,przedsiębiorcy,działacze społeczni i inne osoby zatroskane o przyszłość Polski. Do organizatorów i uczestników konferencji specjalny okolicznościowy list skierował Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (zob. treść listu).

foto

Fot. Mariusz Ogryzko

foto

Fot. Mariusz Ogryzko

foto

Fot. Mariusz Ogryzko

foto

Fot. Mariusz Ogryzko

foto

Fot. Mariusz Ogryzko