9 czerwca 2015 roku odbyło się w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu,Smoleńsku i Obławie Augustowskiej,którego jestem – jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej – pomysłodawcą i organizatorem.

Jednym z celów Konkursu było głębsze zainteresowanie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim trzema,połączonymi tragicznie ze sobą,wydarzeniami z najnowszej historii naszej Ojczyzny – zbrodnią katyńską,katastrofą smoleńską i Obławą Augustowską.

Przyszłość można budować tylko w oparciu o prawdę. W przypadku ludobójstwa w Katyniu walka o nią trwała wiele dziesiątków lat. Na wyjaśnienie prawdziwych przyczyn śmierci 96-osobowej polskiej delegacji z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim na czele 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku czekamy już także ponad pięć lat. Mimo upływu 70 lat wciąż nie znamy miejsca spoczynku ofiar oraz wszystkich okoliczności Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.
Fundamentem wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej musi być prawda o Katyniu i innych zbrodniach popełnionych na Polakach. Należy do nich m.in. Obława Augustowska – masowa zbrodnia dokonana w warunkach obowiązującego pokoju po zakończeniu II wojny światowej. Musi się też nim stać prawda o Smoleńsku. Poszukiwaniu i uświadamianiu prawdy o tych wydarzeniach służy Konkurs „By czas nie zaćmił i niepamięć”.
Do tegorocznego Konkursu zgłoszono 53 prace z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Oceniała je Komisja Konkursowa w następującym składzie:

 1. Prof. dr hab. Barbara Falińska
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz
 3. Prof. dr hab. Bohdan Cywiński
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Filipow
 5. Prof. dr. hab. Krzysztof Sychowicz
 6. Ks. dr Adam Szot
 7. Ks. dr Zbigniew Pyskło
 8. Ks. dr Krzysztof Mielnicki
 9. Ks. Kanonik dr Antoni Skowroński
 10. Ks. Prałat Stanisław Wysocki
 11. Mgr Małgorzata Kleszczewska
 12. Mgr Małgorzata Kap
 13. Mgr Danuta Kaszlej
 14. Mgr Barbara Zieziulewicz
 15. Mgr Barbara Kuklewicz

Komisja przyznała następujące nagrody uczestnikom Konkursu:

w kategorii gimnazjów:

I miejsce – Magdalena Bogdzio (Gimnazjum Nr 4 w Augustowie)
II miejsce – Mateusz Antoni Anikiej (Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach)
III miejsce – Hubert Frankowski (Gimnazjum im. Jana Klemensa Branickiego w Tykocinie)

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Szymon Dzbeński (III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży)
II miejsce – Karolina Wiśniewska (Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach)
III miejsce – Aleksandra Bielińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem)

Ponadto Komisja Konkursowa uhonorowała wyróżnieniem niektóre spośród zgłoszonych prac.

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy wraz z nagrodami książkowymi bądź rzeczowymi,a wszyscy uczestnicy Konkursu – listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego,którego fundatorem jest Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Karol Karski. Jako organizator Konkursu ufundowałem nagrodą specjalną za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii gimnazjów,którą jest wizyta studyjna w polskim Parlamencie (Sejmie i Senacie) połączona z biletem wstępu do teatru i wycieczką edukacyjną w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrody tegorocznym laureatom i uczestnikom Konkursu ufundowali:

 1. Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża
 2. Piotr Rećko – Starosta Sokólski
 3. Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku
 4. Antoni Pełkowski – Starosta Białostocki
 5. Uniwersytet w Białymstoku
 6. Elżbieta Parzych – Starosta Łomżyński
 7. nadinsp. Mirosław Sienkiewicz – Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
 8. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
 9. Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski
 10. Tadeusz Wojtkowski – Kanclerz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 11. Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak
 12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 13. Radosław Dobrowolski – Burmistrz Miasta Supraśl
 14. Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki
 15. Robert Maciej Rosiak – Starosta Zambrowski
 16. Stanisław Rykaczewski – Wicestarosta Zambrowski
 17. Mirosław Bielawski – Burmistrz Wasilkowa

Jako organizator Konkursu podziękowałem specjalnym listem za wsparcie idei Konkursu i pomoc w jego realizacji nauczycielom – opiekunom uczniów biorących udział w Konkursie,członkom Komisji Konkursowej oraz fundatorom nagród.
Patronat medialny nad Konkursem sprawowały następujące środki przekazu:

 • TVP Białystok
 • TV Suwałki
 • TVS24
 • Radio Nadzieja
 • Radio 5
 • Gazeta Współczesna
 • Tygodnik „Głos Katolicki”
 • portal łomżyńskie24.pl
 • portal Nowoczesne Rolnictwo
 • portal Radio5.com.pl
 • portal Suwałki24
 • portal Suwałki.info
 • portal Augustów24
 •  portal Ciechanowiec OnLine

Podczas uroczystości złożyłem podziękowanie wszystkim mediom patronującym Konkursowi.
Specjalny list okolicznościowy do mnie jako organizatora Konkursu oraz jego uczestników skierował Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław Kaczyński (zob. treść listu).

Wobec niesprzyjającego klimatu,tworzonego przez obecne władze państwowe i część mediów wokół poszukiwania,niejednokrotnie trudnej i dla wielu niewygodnej,prawdy o naszych najnowszych dziejach decyzja o podjęciu badań i refleksji nad tą problematyką wymagała także osobistej odwagi ze strony młodzieży i szkół. Liczę na to,że wiedza o wydarzeniach historycznych stanowiących przedmiot Konkursu będzie stawała się udziałem coraz większej części społeczeństwa,zwłaszcza ludzi młodych,a świadomość historyczna ma przecież ogromne znaczenie dla przyszłości naszej Ojczyzny.

Relacje medialne z uroczystości:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto