Zostałem zaproszony przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie – Panią Halinę Muryjas-Rząsę (w poprzednich latach Dyrektorkę tej Szkoły) oraz Panią Urszulę Krystynę Bołonkowską oraz uczniów klas Va i Vd wraz z rodzicami do udziału w spotkaniu poetycko-muzycznym pod hasłem „Kawiarenka podróży”,które odbyło się 10 czerwca 2014 roku. Ponieważ ze względu na odbywające się posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie mogłem uczestniczyć w tej inicjatywie,w dniu 13 czerwca 2014 roku złożyłem wizytę w Szkole i przekazałem na ręce Organizatorek list z podziękowaniem (zob. treść listu).