5 czerwca 2015 roku uczestniczyliśmy z żoną w juwenaliach zorganizowanych przez władze oraz samorząd studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Najważniejszym punktem programu był koncert DJ Assada – gwiazdy wieczoru.

foto