3 października 2014 roku uczestniczyliśmy z żoną w podwójnym święcie – 25. lecia powstania Szkoły Podstawowej Nr 10 i 15.lecia Gimnazjum Nr 7 w Suwałkach. Uroczystość poprzedzona była Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza koncelebrowaną przez Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego. W swoim wystąpieniu przypomniałem pierwsze lata funkcjonowania Szkoły zbudowanej w 1989 roku na potrzeby budującego się wówczas Osiedla Północ. Początki działalności Szkoły zbiegły się z pełnieniem przeze mnie funkcji Kuratora Oświaty,a w związku z tym istniała naturalna konieczność ścisłej współpracy w zakresie tworzenia koncepcji i kształtowania misji nowopowstałej placówki. Na ręce Pani Dyrektor Haliny Walendzewicz przekazałem podziękowanie za zaproszenie do udziału w uroczystości oraz pogratulowałem osiągnięć dydaktycznych i sportowych Szkoły. Podkreśliłem,że placówka nosząc imię Olimpijczyków Polskich prowadzi klasy sportowe ( m.in. badmintona,siatkówki,pływania),a jej uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe w kraju i za granicą. Ponadto pogratulowałem Szkole wspaniałych absolwentów ,którzy rozsławiają jej imię w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego ( dziennikarze – Paulina Draźba i Paweł Naruszewicz,nauka – Michał Urbanowicz,sport – Sylwia Liszewska) a także innych 5.000 absolwentów nie wymienionych z imienia i nazwiska z okresu całego ćwierćwiecza istnienia Szkoły.

Podkreśliłem również,że Szkoła jako pierwsza w mieście wprowadziła klasy integracyjne,stwarzając możliwość kształcenia i wychowania dzieci niepełnosprawnych razem ze zdrowymi rówieśnikami. W podziękowaniu za współpracę w zakresie integracji osób niepełnosprawnych towarzysząca mi podczas uroczystości żona przekazała obraz „Koty się cieszą” wykonany przez podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto