26 sierpnia 2012 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości jubileuszowej 45-lecia kapłaństwa księdza dziekana Stanisława Gadomskiego połączonej zarazem z Jego pożegnaniem z parafią pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi,w której przez ostatnie 8 lat pełnił funkcję proboszcza. Przechodzący na emeryturę ksiądz kanonik Stanisław Gadomski na początku lat 80-tych ubiegłego wieku organizował w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach Msze za Ojczyznę,wygłaszał odważne patriotyczne kazania i gromadził wokół siebie tłumy ludzi sprzeciwiających się komunistycznemu zniewoleniu spełniając w ten sposób niepisaną funkcję kapelana podziemnej Solidarności. W dalszych latach kontynuował swoją misję kapłańską i patriotyczną jako proboszcz parafii pw. Świętej Anny w Smolnikach (wówczas gmina Wiżajny,obecnie Rutka Tartak),parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach,a następnie w konkatedrze w Gołdapi. W obecności księdza arcybiskupa metropolity warmińskiego Wojciecha Ziemby,księdza biskupa ordynariusza diecezji ełckiej Jerzego Mazura,księży i licznie zgromadzonych mieszkańców Gołdapi oraz przyjaciół Jubilata starałem się w swoim wystąpieniu,jako osoba znająca działalność Księdza od 30 lat,dać świadectwo Jego odwadze i zasług w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę. Przywołałem słowa,którymi ksiądz Stanisław Gadomski uczył nas w stanie wojennym wiary i patriotyzmu: "Tylko pod krzyżem,tylko pod tym znakiem Polska jest Polską,a Polak Polakiem" oraz słowa Zbigniewa Herberta dobrze charakteryzujące Jego niezłomną postawę w walce ze złem i zniewoleniem: "Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch ocalałeś nie po to aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo".