28 stycznia 2013 roku uczestniczyłem wraz z żoną w jubileuszu 11.lecia działalności Diecezjalnego Radia Nadzieja w Łomży. W skład Centrum Edukacji Medialnej Spes Media Group wchodzi obecnie katolickie Radio Nadzieja obejmujące swoim zasięgiem teren Diecezji Łomżyńskiej,tygodnik „Głos Katolicki” oraz portal internetowy Łomżyńskie 24. Gratulując Księdzu Biskupowi Łomżyńskiemu,Księdzu Dyrektorowi i zespołowi dziennikarzy radia Nadzieja decyzji o powołaniu do życia tego środka przekazu,jego rozwoju i współczesnych sukcesów odwołałem się do jego misji,która sprowadza się do trzech podstawowych zadań: służyć prawdzie,upowszechniać dobre wartości,łączyć. Jako osoba zapraszana przez radio Nadzieja do udziału w jego audycjach podkreśliłem,że w tym radiu,w odróżnieniu od wielu innych mediów,zawsze chodzi rzetelną informację,a jeżeli dziennikarz zadaje pytania zapraszanemu rozmówcy,to czyni to po to,aby uzyskać odpowiedź,a nie po to,by narzucić swoją tezę. Życzyłem radiu i wszystkim mediom wchodzącym w skład Centrum Edukacji Medialnej Spes Media Group dalszych sukcesów w służbie prawdzie,tworzeniu prawdziwego pluralizmu medialnego w Polsce oraz owoców w dziele ewangelizacji prowadzonej za jego pośrednictwem przez łomżyński Kościół. Wyraziłem także nadzieję,że w przyszłości do składu Spes Media Group dołączy również telewizja.