17 października 2012 roku uczestniczyłem w jubileuszu 60-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach.

Podczas wystąpienia zwróciłem uwagę na trudną i wymagającą wielu poświęceń pracę pedagogów – nauczycieli i wychowawców,którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi. Podkreśliłem znaczenie tej misji i pogratulowałem wszystkim pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach owoców ich pracy,a także nowoczesnej bazy lokalowej,która sprzyja dobrej pracy wychowawczej,dydaktycznej i rehabilitacyjnej,socjalizacyjnej i rewalidacyjnej. Bez zaangażowania oraz ogromnego wkładu osobistego każdego z nauczycieli nie byłoby możliwe,aby Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mógł efektywnie działać i rozwijać się przez 60 lat swego istnienia. W ciągu tych lat,a szczególnie w ostatnim 20-leciu podejście do niepełnosprawności uległo zasadniczej zmianie. Dziś można stwierdzić,że osoby dotknięte niepełnosprawnością mają zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju oraz spotykają się ze społecznym zrozumieniem i życzliwością,co ułatwia przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto