20 stycznia 2017 roku wziąłem udział w uroczystych obchodach 55-lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kaplicy Szpitalnej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Antoniego Pacyfika Dydycza – Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej. Następnie odbyło się poświęcenie wyremontowanych oddziałów szpitalnych i dziecięcej izby przyjęć.

Podczas drugiej części jubileuszowego spotkania,która odbyła się poza terenem SPZOZ w Bielsku Podlaskim przedstawiono gościom prezentację dotychczasowych osiągnięć szpitala. Z przyjemnością wręczyłem na ręce Pani Bożeny Grotowicz – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Certyfikat Akredytacyjny dla bielskiego Szpitala. Do wszystkich pracowników skierowałem słowa uznania za ich profesjonalizm i oddanie,dzięki którym SPZOZ w Bielsku Podlaskim od lat cieszy się wysoką renomą. Tym bardziej cieszy fakt,że Szpital wciąż się rozwija,podnosi jakość usług medycznych i modernizowane są jego poszczególne oddziały. 55-letnia historia i funkcjonowanie Szpitala mogą stanowić wzór dla innych jednostek w regionie.

Tego samego dnia na zaproszenie Burmistrza Bielska Podlaskiego Pana Jarosława Borowskiego uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym,które odbyło się w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury. Dziękując za zaproszenie i możliwość udziału w spotkaniu z mieszkańcami,przedstawicielami władz miasta i innych środowisk związanych z Bielskiem Podlaskim życzyłem zgromadzonym pomyślnego,bezpiecznego 2017 roku oraz,aby udało się zrealizować wszystkie szlachetne plany w sferze publicznej,jak również w życiu prywatnym.

foto

Jubileusz 55-lecia SPZOZ w Bielsku Podlaskim

foto

Jubileusz 55-lecia SPZOZ w Bielsku Podlaskim

foto

Jubileusz 55-lecia SPZOZ w Bielsku Podlaskim

foto

Spotkanie noworoczne w Bielsku Podlaskim

foto

Spotkanie noworoczne w Bielsku Podlaskim