1 marca 2024 roku (piątek) uczestniczyłem w jubileuszu 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach mocno i na trwałe wrosła w krajobraz miasta i regionu.

Z przyjemnością uczestniczyliśmy wraz z żoną i licznie zgromadzonymi rodzicami, uczniami, nauczycielami i gośćmi w rocznicowej uroczystości oraz wspaniałym koncercie młodzieży, w którym jak w soczewce zostały odzwierciedlone osiągnięcia Szkoły w rozwijaniu talentów muzycznych uczniów.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Gratuluję Panu Dyrektorowi Bernardowi Michniewiczowi i jego poprzednikom, nauczycielom, rodzicom i uczniom. Piękne dzieło!

Podkreślając rolę edukacyjno-artystyczną i społeczną tej placówki przywołałem w swoim wystąpieniu ku refleksji słowa Cypriana Kamila Norwida z poematu „Promethidion”:
„Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
bo piękno na to jest, by zachwycało
do pracy, praca – by się zmartwychwstało”.

Galeria zdjęć: