23 października 2013 roku minęło 10 lat sprawowania przeze mnie mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji,aby podsumować ten okres i zastanowić się nad zadaniami,które nas czekają,a także uhonorować osoby ze mną współpracujące i szczególnie mi życzliwe oraz podziękować Im za udzielane wsparcie,zorganizowałem w Białymstoku 19 października 2013 roku w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku oraz 24 listopada 2013 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej uroczyste spotkania. Uroczystości jubileuszowe w Suwałkach rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach za 10 lat w Parlamencie z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże pod przewodnictwem Księdza Prałata Kazimierza Grybosia,Proboszcza Parafii. Podczas drugiej części uroczystości jubileuszowej zgromadzeni mogli posłuchać występu Chóru „Cantilena”,którym dyrygował Pan dr Ignacy Ołów – założyciel Chóru,Marty Malewskiej z Patrycją Ziniewicz oraz zapoznać się z programem wokalno-muzycznym zaprezentowanym przez młodzież uczącą się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach przygotowanym pod opieką Pani Marleny Borowskiej. O naszej współpracy w ciągu ostatnich 10 lat podczas spotkania mówili m. in. Burmistrz Miasta Kolno Pan Andrzej Duda,Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Pani Anna Poźniak,Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Pan dr Jarosław Kuczyński,Przewodnicząca klubu PiS w Radzie Powiatu Augustowskiego Pani Małgorzata Bielang,Radny Rady Powiatu w Augustowie Pan Dariusz Szkiłądź i radni PiS powiatu augustowskiego,Przewodnicząca klubu PiS w Radzie Miejskiej w Augustowie Pani Anna Urban i radni klubu PiS,Radna Rady Miejskiej w Suwałkach Pani Dorota Jabłońska i radni PiS Rady Miejskiej w Suwałkach,Wicestarosta Suwalski Pan Witold Kowalewski i radni PiS powiatu suwalskiego,Pan Piotr Szyryński,b. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości Pan Wojciech Kosakowski, Sekretarz Gminy Filipów Pani Maria Bogdan,przedstawiciele Sejn – Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Mocarski, Sekretarz Miasta Pan Grzegorz Wiśniewski,Pani Barbara Buchowska,Pani Eugenia Milewska,Pan Jarosław Domosławski,Wójt Gminy Giby Pan Jan Kramnicz,Dyrekotr Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grajewie Pan Jarosław Konopka,Sybiracy z Augustowa na czele z Panią Anną Wasilewską,Pan Zdzisław Wiśniewski z żoną Agnieszką,Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach Pani Zofia Syperek,Pani Krystyna Stefanowicz-Zając,Pani Katarzyna i Jarosław Golubek,Pan Jędrzej Ignacy Łucyk.

Dziękując wszystkim,z kim dane mi było współpracować w ciągu minionej dekady w wykonywaniu mandatu poselskiego i pracy na rzecz dobra wspólnego wyraziłem przekonanie,że najważniejsze zadania,jakie mamy do spełnienia dla Rzeczypospolitej,są jeszcze przed nami,a naszym dążeniem powinna być wielka aksjologiczna,społeczno-polityczna i gospodarcza zmiana,która pozwoli ukształtować dalsze losy naszej Ojczyzny na miarę godnych dzieł przeszłości oraz aspiracji współczesnych pokoleń Polaków. Podkreśliłem,że chcemy w tych działaniach czynnie uczestniczyć i wnieść swoją cząstkę do tego wspólnego dziedzictwa,któremu na imię Polska.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto