6 września 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, podczas którego 50 jednostek OSP z województwa podlaskiego otrzymało promesy na zakup sprzętu strażackiego w ramach kolejnej edycji programu „Mały Strażak” na łączną kwotę 1 100 000 złotych. Spotkanie odbyło się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie w 2020 roku miał miejsce groźny pożar.

W spotkaniu uczestniczyli również burmistrzowie, wójtowie i inni przedstawiciele samorządów, na terenie których funkcjonują jednostki OSP wytypowane do wsparcia finansowego. Towarzysząc Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr. Maciejowi Borzyszkowskiemu przy wręczaniu dokumentów potwierdzających przyznane kwoty pogratulowałem strażakom i samorządowcom kolejnego wsparcia finansowego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, który pozwoli druhom na jeszcze skuteczniejsze i bardziej bezpieczne dla nich samych wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa.

„Znajdujemy się w miejscu w jakimś stopniu symbolicznym – powiedziałem m.in. w swoim wystąpieniu. Tutaj na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w kwietniu 2020 roku wybuchł groźny pożar, który nie dawał się łatwo ugasić. Wtedy po raz kolejny okazało się, jak ważne znaczenie ma strażacki sprzęt ratowniczo – gaśniczy, bo sama ofiarność strażaków nie wystarcza, żeby działać skutecznie. Dziękuję wszystkim Druhom za codzienną realizację szlachetnej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, a wszystkim instytucjom wspierającym strażaków za pomoc w zakupie niezbędnego i nowoczesnego wyposażenia”.

Galeria: