19 października 2019 roku (sobota) wziąłem udział w przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Lipsku (powiat augustowski).

Podkreśliłem, że zakupiony ze środków MSWiA, Komendy Głównej PSP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz lokalnego samorządu pojazd to jeden z rekordowej liczby 31 wozów strażackich, które trafią w tym roku do jednostek OSP w województwie podlaskim. 

Podziękowałem druhom ochotnikom za ich oddaną, bezinteresowną służbę zaznaczając, że nie polega ona tylko na gaszeniu pożarów, ale na reagowaniu na inne, różnorodne miejscowe zagrożenia: wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane czy usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Nowy, średni wóz bojowy będzie służył mieszkańcom gminy Lipsk, jak i okolicznych terenów. Pojazd, którego do tej pory używali ochotnicy z Lipska trafi do strażaków z miejscowości Bartniki w tej samej gminie. 

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/44930499/strazacy-z-lipska-maja-nowy-woz-ratowniczogasniczy

https://www.sokolka.tv/index.php/16128-samochod-wart-824100-zlotych-trafil-do-jednostki-osp-lipsk-dron-film-i-zdjecia

http://augustow24.pl/info/osp-z-lipska-ma-nowy-woz-strazacki.21010.html