18 czerwca 2016 roku uczestniczyłem w IV Pikniku Rodzinnym dla dzieci z Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” i podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Studzienicznej k/Augustowa.

W swoim wystąpieniu podziękowałem za zaproszenie i pogratulowałem organizatorom konstruktywnej pracy opiekuńczo – wychowawczej na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i podopiecznych placówki wsparcia dziennego.

Ideą tegorocznego Pikniku było utrwalanie więzi i solidarności międzypokoleniowej poprzez wspólną zabawę,konkursy recytatorskie,plastyczne,wokalne i sportowe. Z radością obserwowałem wraz ze swoją żoną Lilianną Anną Zielińską,która jest Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,jak pięknie i konstruktywnie dzieci wraz ze swoimi rodzicami spędzają wolny czas na świeżym powietrzu w malowniczym miejscu pośród augustowskiej przyrody.

foto

foto

foto