13 marca 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z zoną Lilianną w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” zorganizowanego w Centrum Katolickim im. Papieża Jana Pawła II w Łomży. Poseł pogratulował pomysłu i organizacji konkursu Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Godlewskiemu – proboszczowi Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży oraz podziękował nauczycielom i instruktorom za przygotowanie młodzieży do prezentacji konkursowych,a młodzieży za zapał oraz wrażliwość na piękno i dobro. Jarosław Zieliński po raz kolejny wyraził przekonanie (czynił to już wielokrotnie przy różnych okazjach),że poezja,śpiew,sztuka artystyczna,przeżycia estetyczne i piękno prowadzą młodych ludzi ku dobru i je pomnażają. Lilianna i Jarosław Zielińscy ufundowali jedną z nagród przeznaczonych dla laureatów konkursu.