do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie okoliczności działań Policji wobec kibiców Legii Warszawa podczas imprezy sportowej w dniu 2 września 2008 r. w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 2 września 2008 r. Policja zatrzymała 752 kibiców Legii Warszawa zmierzających na mecz z Polonią w Pucharze Ekstraklasy. Działania Policji zostały przedstawione w mediach jako spektakularny sukces stołecznej Policji oraz MSWiA. Podobnie rzecz się miała na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 4 września 2008 r. Podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski,pierwszy zastępca komendanta głównego Policji Arkadiusz Pawełczyk oraz komendant stołeczny Policji Adam Mularz w pierwszym punkcie posiedzenia,poza planowanym porządkiem obrad,przy aplauzie posłów reprezentujących koalicyjne kluby PO i PSL przedstawili informację o przebiegu zdarzenia,z której miało wynikać,że Policja przeprowadziła akcję w sposób niezwykle sprawny,wręcz wzorowy,co zapobiegło rozprzestrzenieniu się stadionowej awantury. Działania te zostały zademonstrowane jako zapowiedź,że w tego typu sytuacjach siły policyjne będą również w przyszłości reagowały w sposób zdecydowany,a stadionowi chuligani nie mogą liczyć na pobłażanie.

Reakcje posłów koalicji rządowej – członków Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – były entuzjastyczne. Nie szczędzono pochwał adresowanych do Policji. ˝Przede wszystkim,gratuluję (…)˝,˝W takim razie tym bardziej chylę czoło. To jest majstersztyk˝,˝Bardzo dziękuję panu Mularzowi za tę wyczerpującą informację. Muszę przyznać,że zrobiła ona na mnie ogromne wrażenie (…)˝,˝Panie Komendancie,z dużym uznaniem przyłączamy się do słów uznania dla działań Policji˝,˝Niewątpliwie Policja wykazała się dużą sprawnością,że przy braku albo minimalnych stratach własnych zatrzymano ponad 700 sprawców tych wyczynów chuligańskich (…)˝,˝Chciałbym przyłączyć się do chóru chwalących sprawność Policji (…)˝,˝Panie Komendancie,ja przyłączam się do tych gratulacji. To był kawał dobrej roboty (…)˝,˝Oczywiście również chciałbym przyłączyć się do tych głosów,które gratulują akcji policyjnej. Rzeczywiście jest ona spektakularna (…)˝,˝Zgadzam się,że to była bardzo dobra akcja,że była bardzo dobrze przygotowana i wszyscy się zmobilizowali do tego,żeby tych kibiców uchwycić i rozliczyć (…)˝ – to tylko niektóre wypowiedzi posłów PO i PSL oddające klimat,jaki towarzyszył relacji o działaniach Policji wobec chuligańskich zachowań kibiców.

Tymczasem szybko okazało się,że zachwyt nad sprawnością Policji był przedwczesny,a cała akcja została przedstawiona w sposób propagandowy.

W stosunku do żadnego z 752 zatrzymanych przez Policje kibiców sąd nie wydał postanowienia o tymczasowym aresztowaniu,co oznacza,że materiały przedstawione przez Policję i prokuraturę nie były przekonujące. Z relacji zatrzymanych kibiców,o których informują środki przekazu,wynika,że policjanci przeprowadzili tę akcję w sposób niewłaściwy i nieprofesjonalny oraz że naruszone zostały prawa obywatelskie zatrzymanych. Wyjaśnienia wymaga też,czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policjantów wobec pojawiających się informacji o biciu zatrzymanych,rozbieraniu ich do naga,zmuszaniu do składania obciążających zeznań,niszczeniu nagrań przebiegu zdarzenia itp.

Uważam,jak cały Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i większość społeczeństwa,że państwo musi podejmować zdecydowane działania przeciwko chuliganom wszczynającym stadionowe burdy i awantury,naruszającym prawo i porządek publiczny. Zadaniem państwa,a w szczególności instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,jest stworzenie uczciwym obywatelom możliwości bezpiecznego uczestnictwa w masowych imprezach sportowych. Policja powinna reagować zdecydowanie i skutecznie,ale w granicach prawa. Organy ścigania nie mogą działać na oślep,stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej i naruszać obowiązującego prawa,a – niestety – wiele wskazuje na to,że miało to miejsce 2 września 2008 r. podczas imprezy sportowej w Warszawie. Przyznał się do tego mimochodem komendant stołeczny Policji Adam Mularz podczas wspomnianego posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 4 września 2008 r.,mówiąc m.in.: ˝Trudno było w godzinach wieczornych wyłuskać pojedynczych sprawców,więc postanowiliśmy zatrzymać wszystkich˝.

Wobec powyższego,działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.),proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Jaki był rzeczywisty przebieg zdarzeń podczas imprezy sportowej w Warszawie w dniu 2 września 2008 r.?

2) Jakie były okoliczności zatrzymania 752 kibiców? Jakimi kryteriami kierowała się Policja,podejmując decyzję o zatrzymaniu poszczególnych osób?

3) Jakie sankcje karne zostały zastosowane wobec 752 zatrzymanych?

4) Czy wszyscy zatrzymani mieli zagwarantowane prawo do obrony poprzez umożliwienie kontaktu z adwokatem?

5) Na jakim etapie znajduje się postępowanie wyjaśniające wobec policjantów,którzy przekroczyli swoje uprawnienia poprzez niedopuszczalne traktowanie zatrzymanych?

Z poważaniem

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 16 września 2008 r.