do prezesa Rady Ministrów

w sprawie powołania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Szanowny Panie Premierze! Uchwalona przez Sejm w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,która weszła w życie 22 sierpnia 2007 r. przewiduje skoordynowanie pracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom wymagającym zdecydowanej reakcji najwyższych organów państwa. Dotyczy to w szczególności stanów narastającej niepewności i napięcia społecznego,stwarzających zagrożenie dla integralności terytorialnej,życia,zdrowia,mienia,strategicznej infrastruktury,dziedzictwa kulturowego,środowiska,czy zdarzeń o charakterze terrorystycznym o takim jednak stopniu zagrożenia,który nie wymaga wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych (stanu wojennego,stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej).

Rolę koordynacyjną na szczeblu centralnym zgodnie z zapisami ustawy ma pełnić właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlegające bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów.

Mimo iż od uchwalenia ustawy minął już ponad rok,z niezrozumiałych przyczyn Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie zostało dotychczas utworzone. Wypełnienie tego zobowiązania wynika nie tylko z ustawy i prawa wspólnotowego,ale przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z jakich przyczyn,mimo upływu tak długiego czasu,rząd nie zrealizował jeszcze ustawowego zobowiązania o utworzeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?

2. Na jakim etapie znajdują się prace zmierzające do utworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?

3. Czy istnieją rzeczywiste,obiektywne przeszkody uniemożliwiające rozpoczęcie funkcjonowania tej instytucji?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 10 czerwca 2008 r.