14 lipca 2015 roku spotkałem się w moim Biurze Poselskim w Suwałkach z grupą młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkującej na Białorusi,której towarzyszyli ich polscy rówieśnicy z Sejn. Organizatorem pobytu młodzieży z Białorusi w Polsce jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej,którym w naszym regionie kieruje Pani Barbara Kuklewicz. Rozmowa podczas spotkania dotyczyła potrzeby kontaktów osób zamieszkujących po obu stronach granicy,w szczególności młodych ludzi o polskich korzeniach,zachowania języka polskiego,tradycji i kultury oraz poznawania i utrwalania polskich obyczajów.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto