Pani Premier Beata Szydło powołała na stanowisko Komendanta Głównego Policji inspektora Zbigniewa Maja. Nominację na to stanowisko odebrał dziś (11 grudnia 2015 roku) z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Następnie,jako odpowiedzialny za Policję Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonałem wprowadzenia inspektora Zbigniewa Maja do Komendy Głównej Policji.

Inspektor Zbigniew Maj urodził się 6 grudnia 1971 roku w Kaliszu. Dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Kryminalnych. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu. Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest doświadczonym oficerem,umiejętności zawodowe zdobywał i doskonalił na różnych stanowiskach w służbie kryminalnej. Ukończył wiele szkoleń specjalistycznych oraz kursów. Inspektor Zbigniew Maj jest m. in. twórcą i członkiem Zespołu ds. Uprowadzeń oraz współtwórcą algorytmu działań Policji w sytuacjach kryzysowych (tj. uprowadzeń dla okupu). Nowy Komendant Główny był także koordynatorem i twórcą struktur Centralnego Biura Śledczego Policji. Zbigniew Maj został dwukrotnie odznaczony przez Prezydenta RP – Brązowym Medalem za długoletnią służbę oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

foto

foto