6 maja 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w konferencji dotyczącej perspektyw funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa podlaskiego,zorganizowanej w Białymstoku przez Zarząd PKP Linie Kolejowe S.A.

Zabierając głos w dyskusji nad prezentacją Prezesa Zarządu PKP S.A na temat perspektyw rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa podlaskiego Jarosław Zieliński domagał się od władz Spółki i rządu przedstawienia konkretnego harmonogramu działań inwestycyjnych w najbliższych latach oraz uwzględnienia w planowanych rozwiązaniach potrzeb komunikacyjnych północno wschodniej (trasa Białystok – Czarna Białostocka – Sokółka – Dąbrowa Białostocka – Augustów – Suwałki) i południowej (trasa Białystok – Hajnówka – Czeremcha – Bielsk Podlaski – Siedlce – Warszawa) części województwa podlaskiego.

foto

foto