22 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowania

I Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku.,w której wzięli udział uczestnicy Konkursu,

Ich opiekunowie i rodzice,dyrektorzy szkół,członkowie Komisji Konkursowej,samorządowcy i przedstawiciele mediów. Laureaci i wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali listy gratulacyjne i nagrody.

(wyniki konkursu)

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto