3 października 2013 roku uczestniczyłem na zaproszenie księdza rektora Antoniego Skowrońskiego w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura w Katedrze Ełckiej. Po immatrykulacji alumnów pierwszego roku (naukę w nowym roku akademickim rozpoczęło 10 alumnów) i złożeniu przez nich ślubowania korzystając z możliwości zabrania głosu powiedziałem o niezwykle ważnych i trudnych funkcjach,jakie wypełniać muszą dzisiaj wyższe uczelnie w Polsce,a w szczególności wyższe seminaria duchowne. Powinnością każdego uniwersytetu – jak mówił Papież Jan Paweł II – jest służba prawdzie,jej odkrywanie i przekazywanie innym. Zainspirowany tą myślą wyraziłem przekonanie,że Seminarium Duchowne kształcąc przyszłych kapłanów,umacniając ich wiarę i prowadząc badania naukowe służy najważniejszej prawdzie,jaką jest prawda Boża. Jest to zadanie szczególnie trudne w czasach szerzącego się relatywizmu epistemologicznego i permisywizmu aksjologicznego.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto