11 października 2013 roku uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Uczelnia ta jest jedyną szkołą wyższą o tym profilu kształcenia studentów w całym regionie. W swoim wystąpieniu przypomniałem główne etapy 14 – letniej historii tej uczelni i wyraziłem nadzieję,że problemy demograficzne i finansowe nie przeszkodzą jej w dalszym funkcjonowaniu i rozwoju,a sprzyjać temu będą ostatnie zmiany w jej strukturze właścicielskiej. Decyzją władz uczelni przyznano mi w podziękowaniu za wsparcie udzielane szkole honorową statuetkę „Wawrzyna” i okolicznościowy grawerton. Dziękując za to wyróżnienie powiedziałem,że moje życzliwe towarzyszenie kolejnym etapom rozwoju uczelni,jakie miało miejsce w przeszłości ,będzie kontynuowane.
Interesujący wykład inauguracyjny p.t. „Tworzenie kultury sukcesu” wygłosił były trener polskiej reprezentacji piłkarskiej Jerzy Engel.

foto

foto