18 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w XIII inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Suwalsko – Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. Poseł powiedział,że jednym z niekwestionowanych sukcesów ostatniego 20-lecia Polski niepodległej jest szybki rozwój szkolnictwa wyższego. Polska z przedostatniego miejsca w Europie,jakie zajmowała pod koniec epoki PRL pod względem skolaryzacji na poziomie studiów wyższych wybiła się na miejsce pierwsze. Mają w tym swój znaczący udział szkoły niepaństwowe,a na terenie północno – wschodniej Polski – Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska. Jarosław Zieliński życzył uczelni,by w sposób odważny wypełniała akademicką misję poszukiwania prawdy. „Humanistyka we współczesnym zglobalizowanym i stabloidyzowanym świecie powinna mieć intelektualną odwagę,by przeciwstawić się tzw. poprawności myślenia i poglądów oraz narzucanym modom”. Nawiązując do wartości (fides et ratio) jakie przyjęła uczelnia za swoje credo poseł Jarosław Zieliński powiedział,że mylą się ci,którzy sądzą,że im szersza jest przestrzeń rozumu,tym mniej jest miejsca dla wiary. Wręcz przeciwnie – prawdziwa mądrość,ucząc pokory,prowadzi do głębokiej wiary.