22 października 2012 roku uczestniczyłem w inauguracji nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Utworzona w 2005 roku uczelnia rozpoczęła ósmy rok swojej działalności.

Wyraziłem obywatelską i osobistą (byłem orędownikiem powstania w Suwałkach państwowej uczelni zawodowej i pierwszym jej pomysłodawcą jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku) radość i satysfakcję,że młodzież z miasta i regionów ma od kilku lat możliwość zdobywania na miejscu bezpłatnego wykształcenia i nie musi wyjeżdżać do odległych dużych ośrodków akademickich. Oprócz aspektów finansowych ma to jeszcze inne znaczenie – stwarza większe szanse,że młodzi ludzi po ukończeniu studiów pozostaną w miejscu zamieszkania i będą poprzez swoją aktywność wpływać na rozwój tego regionu,oczywiście pod warunkiem,że znajdą pracę,o którą obecnie jest tak trudno. Serdecznie im tego życzyłem.

Powiedziałem,że w mojej ocenie uczelnia najtrudniejszy okres ma już za sobą,bo początki są najtrudniejsze w każdym dziele. PWSZ posiada już dobre warunki lokalowe,wyposażenie,ukształtowane kierunki kształcenia (finanse i rachunkowość,budownictwo,rolnictwo,ratownictwo medyczne,zarządzanie i inżynieria produkcji,ekonomia,pielęgniarstwo,transport,kosmetologia,architektura i urbanistyka,bezpieczeństwo wewnętrzne,pedagogika,filologia angielsko-rosyjska),potrafiła przełamać kryzys zarządczo-personalny oraz uzyskać pozytywne efekty w zakresie wypracowywania autonomicznego statusu,tak ważnego dla każdej wyższej uczelni.

Pozwoliłem sobie przypomnieć istotę uniwersyteckiej misji wszystkich uczelni,niezależnie od ich profilu. Sprowadza się ona do tego,aby wyposażyć studenta w najnowszą i wszechstronną wiedzę oraz umiejętności zgodnie z kierunkiem studiów,przygotować do samodzielnych poszukiwań badawczych i wykonywania określonego zawodu,a jednocześnie nauczyć intelektualnej odwagi w poszukiwaniu prawdy o rzeczywistości i jej opisywaniu.

Szczególnie w dzisiejszym świecie powszechnego konsumpcjonizmu oraz światopoglądowej unifikacji ukierunkowanej przez oddziaływanie massmediów niezwykle ważna jest odwaga w czynieniu pożytku z własnego rozumu,by nie ulegać zaprogramowanym modom i zniewoleniu kategorią tzw. poprawności. Misją uczelni jest podejmować to wyzwanie.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto