19 października 2018 roku (piątek) uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski podkomisarza Policji.

Wybór tej Uczelni to wielkie zobowiązanie. To nie tylko czas studiów, zdobycia dyplomów, ale także tego, co następuje później, czyli służby Polsce i bezpieczeństwu. Gratuluję serdecznie wszystkim, którzy podjęli decyzję o podjęciu nauki w Szczytnie. Chcecie Państwo zaangażować się na rzecz bezpieczeństwa obywateli i naszego państwa. To wielkie dzieło i wartość – podkreśliłem podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Podczas immatrykulacji miałem zaszczyt wręczyć dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora.
Zgodnie z tradycją akademicką, po odśpiewanym hymnie „Gaudeamus Igitur”, odbył się wykład inauguracyjny pod tytułem „Istota zarządzania kryzysowego”.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego zakończył koncert chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kształci m. in. na studiach informatycznych I stopnia, a także na studiach I i II stopnia na kierunkach kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. W Szkole studiuje co roku ok. 2300 osób. W tym roku studia I stopnia rozpoczęło ponad 900 studentów.

 

 

Oficerowie są i muszą być taką elitą. To są najlepsi z najlepszych. Oficer musi być przykładem i wzorem dla innych. Stoicie na straży prawa i porządku publicznego, na straży bezpieczeństwa obywateli i państwa. Reprezentujecie swoją formację o pięknych tradycjach, ale także reprezentujecie państwo.

Zaznaczyłem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje szereg działań, w tym realizuje program modernizacji służb mundurowych, aby zapewnić funkcjonariuszom jak najlepsze warunki służby.

Przed uroczystością wspólnie z gen. insp. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji oraz insp. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożyliśmy wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Mianowanym na stopień podkomisarza życzyłem satysfakcji z codziennej służby, kolejnych awansów oraz wsparcia ze strony najbliższych.