2 października 2013 roku uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie medycznym w Białymstoku. W tradycyjnie już wygłaszanym przeze mnie od kilku lat na tej Uczelni wystąpieniu z okazji nowego roku akademickiego pogratulowałem jej wysokich ocen w rankingach uczelni medycznych w Polsce. W ostatniej kategoryzacji potencjału naukowego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymał kategorię A,a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej otrzymał prestiżową kategorię A+ wśród uczelni medycznych w Polsce. Wyraziłem też zadowolenie z trwającego procesu inwestycyjnego polegającego na modernizacji i rozbudowie Szpitala Klinicznego Uniwersytetu. Przypomniałem,że jest to inwestycja realizowana w ramach wieloletniego programu,wprowadzonego do budżetu państwa w 2007 roku podczas sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość,na który została przyznana kwota prawie 500 mln złotych (miałem swój udział w tej decyzji).

foto

foto

foto

foto