11 października 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru,odegrania hymnu państwowego i przemówienia okolicznościowego Komendanta-Rektora Uczelni insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego. Następnie odbyła się Immatrykulacja. Wraz z Komendantem-Rektorem oraz Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem wręczyliśmy indeksy wyróżnionym studentom I roku,którzy wcześniej złożyli rotę ślubowania na sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Podczas uroczystości miałem przyjemność także wręczyć pięciu osobom dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w swoim rodzaju uczelnią – jedyną taką w Polsce. Jej szczególny charakter polega m. in. na tym,że musi spełniać podwójne wymagania – zarówno te,które obowiązują w szkolnictwie wyższym,jak i te związane z kształceniem na potrzeby resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zwróciłem także uwagę na duże zmiany,jakie zachodzą w Policji. Ma być ona formacją służącą ludziom i będącą blisko ludzi. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego funkcjonariuszy w Polsce. To jedyna placówka w kraju,która kształci kadry kierownicze Policji. Posiada ona wysokie uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych. W tym roku Szkoła rozpoczęła także kształcenie na nowym kierunku studiów – zarządzaniu. Pogratulowałem studentom rozpoczynającym studia oraz życzyłem im pogłębiania wiedzy,aby służyła im ona w lepszym wykonywaniu zadań dla Polski i społeczeństwa. Uczelni zaś życzyłem dalszego rozwoju i zdobywania kolejnych uprawnień na potrzebę kształcenia przyszłych roczników studentów.

Naukę w murach uczelni rozpoczęło 1056 studentów. Ponad połowa z nich,a dokładnie 549 to funkcjonariusze policji. W sumie o przyjęcie do szkoły ubiegało się ponad trzy tysiące kandydatów.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał chór z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,a na jej zakończenie odbył się wykład prof. dr hab. Kuby Jałoszyńskiego pt. „Bezpieczeństwo państwa wobec wyzwań współczesnego zagrożenia terroryzmem”.
W uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,udział wzięło wielu znakomitych gości,m. in. Pan Minister Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa BBN,Pani Barbara Stasiak – żona śp. Władysława Stasiaka,którego imię nosi aula,w której przeprowadzono uroczystość inauguracyjną,Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami,komendanci wojewódzcy Policji,przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,służb mundurowych,duchowieństwa,uczelni wyższych oraz studenci i kadry Uczelni.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto