1 września 2021 roku ( środa) uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach, Augustowskim Centrum Edukacyjnym oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. W I LO w Suwałkach zainagurowane zostało kształcenie uczniów w ramach programu „Cyber.Mil z klasą”. Jest to jedyna szkoła w województwie podlaskim z tą formą uczenia oraz 16 w całej Polsce.

Podczas swoich wystąpień wyraziłem satysfakcję, że nowy rok szkolny może rozpocząć  się w warunkach nauki stacjonarnej, a nie zdalnej, jak to miało miejsce w ostatnim okresie. Prosiłem uczniów, aby docenili to, czego wcześniej byli pozbawieni i wykorzystali jak najlepiej czas szkolny na poszerzanie wiedzy o świecie i człowieku oraz nawiązywanie relacji rówieśniczych – koleżeństwa, przyjaźni, solidarności, empatii, wzajemnego szacunku, a może i miłości. Apelowałem również o przestrzeganie zasad sanitarnych, aby cały rok szkolny 2021/2022 przebiegał bez zakłóceń.

„Wprawdzie nie wszystko, ale bardzo wiele od nas zależy.” – mówiłem do społeczności szkolnych rozpoczynających nowy etap edukacji.

Do dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców zwróciłem  się z następującymi słowami: „Jestem przekonany, że uczynicie wszystko, co możliwe, aby wykształcić i wychować swoich uczniów, we współpracy z ich rodzicami, na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków. Jest to niezmienne zadanie polskiej szkoły.

Te niełatwe czasy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wymagają od Was, Szanowni Rodzice, wsparcia i aksjologicznej busoli dla Waszych dzieci. Rodzicielska miłość i racjonalna ocena rzeczywistości na pewno pozwolą Wam to zadanie wykonać jak najlepiej”.

Galeria:

zdjęcia z II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach:

zdjęcia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie:

zdjęcia z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach:

Relacje medialne:

http://dwutygodniksuwalski.pl/miejska-nauguracja-roku-szkolnego/

https://www.suwalki24.pl/article/1,ii-lo-w-suwalkach-dyrektor-romuald-borkowski-po-raz-ostatni-rozpoczal-rok-szkolny

https://radio5.com.pl/2021/09/inauguracja-cyber-mil-w-suwalkach/

https://www.suwalki24.pl/article/1,inauguracja_nowego_roku_szkolnego_i_programu_cybermil_w_i_lo_w_suwalkach_zdjecia