30 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w inauguracji 10. roku akademickiego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (do niedawna uczelnia miała swoją siedzibę w Supraślu). Uroczystość była połączona z przekazaniem nowych obiektów uczelni i nadaniem jej sztandaru. Poświęcenia gmachu szkoły i sztandaru dokonał Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki. Poseł Jarosław Zieliński,który życzliwie towarzyszył rozwojowi uczelni w ciągu dekady jej funkcjonowania złożył na ręce rektora,kanclerza i senatu gratulacje związane z osiągnięciami szkoły (prowadzi ona studia licencjackie,magisterskie i podyplomowe) i życzył,aby utrwalała swoją pozycję w kształceniu w wychowaniu studentów ku jak najlepszym wynikom edukacyjnym i sportowym,ale także ku mądrości,dobroci i służbie Ojczyźnie.

foto

foto

foto

foto